VTH Netwerkbijeenkomsten

Op 14 oktober organiseerden wij een bijeenkomst over de actualisatie van de Landelijke Handhavingstrategie 2014. Inleiders zijn André van Oostdijk en Juliette van Gils van adviesbureau Berenschot. Onder anderen Leontine Sitee van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH heeft tijdens de sessie vragen beantwoord die betrekking hebben op het IBP VTH.

Deze bijeenkomst is interessant voor mensen die bezig zijn met Toezicht en Handhaving en de organisatie daarvan. En voor mensen die de handhavingsstrategie toepassen dan wel willen gaan toepassen.

Tijdens deze netwerkbijeenkomst zijn de volgende punten aan bod gekomen:

  • Achtergrond
  • Hoe de actualisatie van landelijke handhavingstrategie tot stand is gekomen?
  • Wat de Landelijke handhavingstrategie betekent voor de gemeente en OD? Wat heb je nog te doen?
  • De relatie met interbestuurlijk programma versterking VTH.

Kijk hier de netwerkbijeenkomst VTH over Landelijke Handhavingstrategie Omgevingsrecht (LHSO) terug. De bijbehorende PowerPoint presentaties kunt u vinden onder het kopje Bestanden. Ook vindt u hier het document met de LHSO.