VTH Netwerkbijeenkomsten

In 2022 en 2023 organiseerden team VTH en team Wkb van de VNG 5 netwerksessies waarin wij u in grote lijnen op de hoogte brachten van de invloed van de Wkb op uw bedrijfsprocessen. Aan de hand van actuele casussen, de happy-flow & un-happy-flow en concrete voorbeelden namen wij u mee in de Wkb. Ook lieten wij u zien welke handvatten wij concreet bieden ter ondersteuning van de implementatie van de Wkb binnen uw organisatie. Tot slot kwamen het handhavingsbeleid en omgevingsveiligheid aan de orde.

Op 4 oktober 2022 gingen we in op de invloed van de Wkb op de processen en de verzoeken in het DSO. Deze sluiten aan bij de werkende processen die we hebben ontwikkeld in het kader van de Omgevingswet.

Tijdens deze sessie zijn er veel vragen gesteld in de chat. Onder Meer informatie vindt u een PDF met antwoorden op deze vragen. 

Meer informatie

Op 10 oktober 2022 vond een verdiepende bijeenkomst plaats. In deze sessie is ingegaan op de happy- en unhappy flow. Ook zijn er een aantal concrete casussen behandeld. Tevens zijn concrete handvatten om de implementatie van de Wkb te ondersteunen de revue gepasseerd.

Hieronder vindt u de opname van deel 2. Onder het kopje Bestanden vindt u de bijbehorende PowerPoint presentatie terug. Bij de bestanden vindt u ook de (un)happy flow inventarisatie.

Meer informatie

Op 4 november 2022 vond de derde sessie plaats van de Wkb special. Tijdens deze sessie hebben we een aantal veelvoorkomende issues behandeld. Bijvoorbeeld de afwegingen die u als bevoegd gezag moet maken en wat de consequenties daarvan zijn.

Meer informatie

Op 27 januari 2023 vond het vierde deel van de Wkb special plaats. In deze sessie behandelden Wico Ankersmit (directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht) en Anton Wolthuis (docent Omgevingsrecht) het handhavingsbeleid dat ze voor een gemeente hebben opgesteld rondom de Wkb. 

De sprekers gaan ook in op het toezichtprotocol van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht. Dit protocol is aangepast op de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het maakt bij gemeenten vaak onderdeel uit van het handhavingsbeleid.

Hieronder vindt u de opname van de sessie. Onder het kopje Bestanden vindt u de presentatie van Anton Wolthuis en Wico Ankersmit terug. Ook vindt u hier het handelingskader Wkb en bijbehorende presentatie over het handelingskader van Wim Mulder van de ODZNK. 

Het 20-stappenplan van Wim Mulder kan om technische redenen niet worden gedeeld op deze pagina. Via mail kan de link wel gedeeld worden. Mocht u hier interesse in hebben, dan kunt u de link opvragen via omgevingswet@vng.nl.

Meer informatie

Deel 5

Op 13 april 2023 vond het vijfde deel van de special plaats. Tijdens deze sessie ging het over omgevingsveiligheid bij bouwen en slopen onder de Omgevingswet en de Wkb. Sprekers waren Wico Ankersmit (directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht) en Vincent Hilhorst (adjunct teammanager Toezicht, gemeente Den Haag). 

Er zijn veel vragen gesteld in de chat. Binnenkort publiceren we de antwoorden op deze pagina.

Links die zijn gedeeld in de chat:

  • Richtlijn Bouw- en sloopveiligheid Deze richtlijn ondersteunt gemeenten, opdrachtgevers en uitvoerende partijen in het veilig kunnen bouwen en slopen. Ontwikkeld door de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht.
  • Risicomatrix over veiligheid bij bouwen en slopen Document voor een initiatiefnemer om in te vullen bij het bouwen of slopen van bouwwerken. Het ingevulde document geeft aan welke veiligheidsrisico’s er zijn bij het bouwen of slopen.
  • Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden Tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet voor bouw- en sloopwerkzaamheden een veiligheidsplan worden opgesteld en een veiligheidscoördinator worden aangesteld als er risico's zijn voor de veiligheid in de omgeving van deze werkzaamheden. Door het invullen van een risicomatrix wordt duidelijk of er veiligheidsrisico's zijn. Dit infoblad geeft hierover meer informatie.

Meer informatie