VTH Netwerkbijeenkomsten

Wat verandert er nu in de wetgevingssystematiek van de Omgevingswet als het gaat om milieu? En wat betekent dat voor VTH-ers en de omgevingsplanmakers (de milieu- en RO-adviseurs)? Voor gemeenten gaat er het nodige veranderen. Daarom heeft de VNG verschillende bijeenkomsten georganiseerd.

Ook voor de gemeenten die al hun milieutaken hebben overgedragen aan de Omgevingsdiensten gaat er het een en ander veranderen. Hoe verhouden de regels in het Bal zich tot die in het omgevingsplan? In deze drie netwerksessies is aandacht besteed aan het begrip milieubelastende activiteiten en aan de algemene regels, informatieplichten, meldplichten en vergunningplichten hiervoor. Deze staan deels in het Bal en deels in het omgevingsplan.

Hieronder vindt u de opnames van de netwerkbijeenkomsten. Onder het kopje Bestanden vindt u de bijbehorende PowerPoint presentaties terug. 

Deel I

Klik hier om de netwerkbijeenkomst op volledig scherm te bekijken. 

Deel II

Klik hier op de netwerkbijeenkomst op volledig scherm te bekijken.

Deel III

Klik hier om de netwerkbijeenkomst op volledig scherm te bekijken.