VTH Netwerkbijeenkomsten

Welke bedrijfsonderdelen kunnen tot de andere milieubelastende installatie gerekend worden bij een veehouderij? In deze VTH-netwerkbijeenkomst behandelden we het onderwerp 'de andere milieubelastende installatie’ bij een veehouderij. Annemieke Vos (OD Achterhoek), Hilde Leijten (RUD Drenthe) en Gertie van de Coevering (OMWB) vertelden over hun bevindingen. 

In het regienetwerk Uitvoeringsvraagstukken is dit onderwerp geselecteerd om nader te analyseren, om te komen tot een praktische handreiking voor de uitvoeringspraktijk. De analyses van Annemieke, Hilde en Gertie zijn besproken met medewerkers van het IPLO, het ministerie van BZK en de VNG en er zijn afwegingen gemaakt. Hier nemen we u graag in mee tijdens deze sessie. Gemeenten en omgevingsdiensten kunnen deze gebruiken bij wijzigingen van veehouderijen om te bepalen of deze vergunningplichtig zijn. De notitie zelf wordt na de sessie beschikbaar gesteld. 

Onderwerpen

  • Reikwijdte MBA, FOA bij een melkrundveehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderij;
  • Welke bedrijfsonderdelen van deze type veehouderijen behoren tot de ‘andere milieubelastende installatie’ en zijn daarmee vergunning plichtig.

Downloads

Terugkijken

Bekijk de sessie hier terug: