VTH Netwerkbijeenkomsten

In deze special van de VTH Netwerkbijeenkomsten gaan we in op het bepalen van het bevoegd gezag onder de Omgevingswet.

Deel 1

Op 11 januari 2023 vond deel 1 van de special plaats. 

Onderwerpen:

  • Aan de hand van een casus leggen we uit hoe bij vergunningaanvragen wordt bepaald wie het bevoegd gezag is.
  • We laten zien hoe dit zichtbaar is in het nieuwe Omgevingsloket.
  • We laten zien waar meer informatie staat, zodat u het nog eens na kunt lezen.

Opname en bestanden

Deel 2

Op 8 februari 2023 vond het tweede deel van de special plaats. 

Onderwerpen: 

  • Meldingen en informatieplichten in combinatie met of zonder vergunningaanvragen 
  • Wie is bevoegd gezag bij milieubelastende activiteiten 
  • Specifieke uitzonderingen bij vergunningaanvragen waarbij het net iets anders gaat dan u misschien gewend bent 

Opname en bestanden