VTH Netwerkbijeenkomsten

Tijdens deze sessie gingen we in op het overgangsrecht voor vergunningen, meldingen en informatieplichten.

We behandelden in deze sessie onder andere de volgende thema’s: 

  • Uitgangspunten overgangsrechten 
  • Lopende handhavingsbeschikkingen 
  • Bepaalde activiteiten die door de invoering van de Omgevingswet vergunningplichtig worden
  • Overgangsrecht voor de uitzonderingen en voorwaarden vanuit het Activiteitenbesluit, die niet meer in het Bal worden geregeld 
  • Vergunningvoorschriften die van rechtswege onderdeel van de omgevingsvergunning voor complexe bedrijven worden
  • Nog niet afgehandelde vergunningsaanvragen onder de Wabo (volledige/onvolledige aanvragen); inclusief het issue van onlosmakelijke samenhang
  • Onvolledige ‘losse’meldingen/informatiepichten voor inwerkingtreding: hoe af te handelen 

Spreker

Gijs van Luyn, senior juridisch adviseur bij IPLO

Terugkijken

Download hier de presentatie of bekijk de sessie terug: