VTH Netwerkbijeenkomsten

In deze sessies bespreken we maandelijks, of indien nodig, de actualiteiten. Denk daarbij aan specifieke wensen voor wijzigingen in het Omgevingsloket, veelgestelde vragen en punten die tijdens het inloopspreekuur DSO naar boven zijn gekomen. 

In het overzicht van de VTH netwerkbijeenkomsten ziet u wanneer er weer een nieuwe actualiteitensessie is gepland. De sessies worden niet opgenomen. Aan de rechterkant van deze pagina kunt u in het submenu van de verschillende actualiteitensessies de presentaties downloaden.

We versturen regelmatig e-mails met actualiteiten naar het VTH netwerk. Deze mails zijn hieronder terug te lezen. Wilt u deze mails ook ontvangen? Meld u dan aan voor het VTH netwerk.

Downloads

Actualiteitensessie 17 mei

Actualiteitensessie 5 april

Actualiteitensessie 8 maart

Laatste update: 3 juni 2024

Actualiteitenmailing 28 mei
 • OLO en AIM stoppen definitief 
 • Stand van zaken ‘Verken uw idee’  

 • Overgangsrecht voor de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets  

 • Verzoek in kader van evaluatieonderzoek 

 
Actualiteitenmailing 22 april
 • Resultaten Demand voor komend kwartaal Omgevingsloket tbv VTH
 • Toelichting op release van 17 april
 • Bruidsschat en acties vanuit gemeenten
 • Nieuwe formulieren bouw-/sloopveiligheid en stikstof
 • Splitsing formulier ‘aanvraag maatwerk’
 • Update infobladen bouw
 • Aanvullingen doen op en OLO-aanvraag na 1 juli 2024
 • Een incomplete vergunningaanvraag, wat nu? 
 • Aanvragen omgevingsplanactiviteit: binnenplans en buitenplans
 
Actualiteitenmailing 25 maart 2024
 • Nieuwe formulieren over bouw- en sloopveiligheid en stikstof
 
Actualiteitenmailing 13 februari 2024
 • Ingediend verzoek: alleen publiceerbaar pdf-bestand zichtbaar?
 • Aanvullen van een vergunningsaanvraag
 • Knelpunten door te weinig informatie bij bepaalde meldingen
 • Stand van zaken sloop-/asbestformulier
 • Instellen behandeldiensten
 • Overgang meldpunt bodemkwaliteit naar Omgevingsloket
 • Informatievoorziening over melden bodemactiviteiten via het Omgevingsloket
 • Onvolledige melding voor aanleg gesloten bodemenergiesysteem
 • Stroomlijning berichten vanuit VNG
 
Actualiteitenmailing 26 januari 2024
 • Regels op de kaart: transparantie kaartlagen
 • Het ontbreken van informatie bij een melding
 • Niet mogelijk om melding aan te vullen via DSO
 • Losse activiteiten aanvragen mag! Onlosmakelijkheid komt te vervallen
 • TAM gerelateerde verzoeken
 • Lex silencio positivo is vervallen
 • Geen uitgestelde inwerkingtreding meer
 
Actualiteitenmailing 19 januari 2024
 • Publiceerbare pdf en xml-bericht van verzoek
 • Telefoonnummer en e-mailadres initiatiefnemer niet verplicht in Omgevingsloket
 • Aanpassen gegevens basisregistratie door initiatiefnemer
 • Overgangsrecht: hoe om te gaan met lopende aanvragen en mogelijke aanvullingen hierop?
 • Machtiging op papier
 • Ontbreken informatieplichten: doe de Vergunningcheck om samenhang te zien en binnen te krijgen
 • Kan het sloop/-asbestformulier gesplitst worden?
 • Asbest: Accepteren van een sloopmelding in DSO bij alleen een LAVS projectnummer