VTH Netwerkbijeenkomsten

Naast de Actualiteitensessies verstuurt VTH met regelmaat actualiteitenmails, bijvoorbeeld over wijzigingen in het Omgevingsloket of over veelgestelde vragen die naar boven zijn gekomen. Dit was de mail van 25 maart.  

Nieuwe formulieren over bouw- en sloopveiligheid en stikstof
Per 1 mei 2024 staan de vragen over bouw- en sloopveiligheid in een nieuw formulier in het Omgevingsloket. Dit geldt ook voor vragen over stikstofemissies. Zo zijn de informatieplichten voor bouw- en sloopwerkzaamheden apart in te dienen. Controleer als bevoegd gezag en omgevingsdienst de routering hiervan. Behandelt u aanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket? Dan is deze informatie voor u belangrijk.
Lees het nieuwsbericht