VTH Netwerkbijeenkomsten

In deze special gaan we in op het onderwerp bodem in de Omgevingswet.

Tijdens de sessies van 28 maart en 4 april zijn er veel vragen gesteld in de chat. U vindt hier de pdf met antwoorden op deze vragen uit beide sessies. 

Deel 1

Op 28 maart 2023 vond de eerste bijeenkomst plaats. In de sessie gaf Marcel Cassee (projectadviseur Rijkswaterstaat Leefomgeving) een korte inleiding over de veranderingen rondom bodem onder de Omgevingswet. Marcel nam de deelnemers mee in een overzicht van de activiteiten uit het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet en de verschillen en overeenkomsten met de huidige regelgeving.

Corinne Heins (adviseur bodemkwaliteit en duurzaam bodembeheer bij Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving) presenteerde vervolgens hoe de aanvraagformulieren en bijbehorende vergunningchecks voor de bodemactiviteiten in het Omgevingsloket (DSO-LV) zijn verwerkt. Ook liet Corinne het verschil zien tussen bodemmeldingen via de huidige meldingsformulieren en de nieuwe activiteiten in het Omgevingsloket.

Meer informatie

Deel 2

Op 4 april 2023 vond het tweede deel van de special over bodem plaats. Tijdens deze sessie gingen we in op de betekenis van veranderingen rondom bodem in de Omgevingswet voor het werkproces en de inrichting van het bodeminformatie- en zaaksysteem van de gemeente.

In deze sessie focusten we op praktische kennis voor informatiebeheerders. Sanne Vogels (adviseur Bodem+ bij Rijkswaterstaat) ging in op het beheer van bodeminformatie onder de huidige regelgeving en onder de Omgevingswet. Wat wordt de rol van het BIS- en het zaaksysteem onder de Omgevingswet? Ook de (toekomstige) rol van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) komt aan bod.

Remco Rinzema van de VNG legde vervolgens de link met de VTH Inregeltest van de VNG: op welke wijze kan het DSO je VTH-systeem en je bodeminformatiesysteem voeden? Remco vertelde zijn verhaal op basis van de ervaringen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

In de chat zijn veel vragen gesteld. We publiceren binnenkort de antwoorden op de vragen.

Meer informatie