VTH Netwerkbijeenkomsten

Vanaf 1 januari 2024, dus bij inwerkingtreding van de Omgevingswet, kunt u in de viewers van het nieuwe Omgevingsloket raadplegen of iets past binnen een omgevingsplan. 

Veel VTH-ers maken nu gebruik van Ruimtelijkeplannen.nl om na te gaan of een initiatief past binnen het bestemmingsplan. De viewers van het nieuwe Omgevingsloket werken op een andere manier dan Ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze basiskennissessie maakt u aan de hand van een aantal praktische voorbeelden kennis met deze functionaliteit. Belangrijk is dat u na deze sessie ook zelf gaat oefenen, zodat u handigheid krijgt in het gebruik ervan. 

Deze sessies zijn gehouden op 14 december, 28 februari, 28 maart en 16 mei. De sessie van 16 mei is opgenomen en kijkt u hieronder terug: 


 

Meer informatie

Instructievideo Regels op de Kaart Aan de Slag met de Omgevingswet