VTH Netwerkbijeenkomsten

Op 23 januari 2023 gingen we in op de circulaire over het basistakenpakket. De circulaire is een handreiking opgesteld door het ministerie van IenW waarin een nadere toelichting wordt gegeven op het basistakenpakket.

In deze sessie behandelden Marc Du Maine en Martin Machgielsen van het ministerie van IenW o.a. de volgende onderwerpen:

  • Hoe en met wie de circulaire tot stand is gekomen
  • Welke aanvullende informatie op de nota van toelichting in de circulaire is opgenomen
  • Hoe, waar en wanneer de informatie beschikbaar wordt gesteld

Over de circulaire

Bekijk de uitgebreide toelichting op de circulaire over het basistakenpakket op de website van het Informatiepunt Leefomgeving

De circulaire over het basistakenpakket is opgesteld als aanvullend document op het basistakenpakket zoals aangewezen onder de Omgevingswet in het Omgevingsbesluit en omschreven in de bijbehorende nota van toelichting. Deze circulaire is een dynamisch document bestaande uit een beslisboom en Q&A’s. De circulaire is niet bedoeld om de aangewezen taken ter discussie te stellen en beperkt zich uitsluitend tot taken die per 1 januari 2023 staan vermeld in het Omgevingsbesluit.

De circulaire kan een hulpmiddel zijn bij:

  • Het bepalen of een individuele casus tot het basistakenpakket behoort
  • Het inregelen van basistaken door het bevoegd gezag, met name ten aanzien van de inhoudelijke en juridische afbakening
  • Het vervullen van de provinciale Interbestuurlijke toezichtsrol (IBT-rol) ten behoeve van het inbrengen van gemeentelijke basistaken bij de omgevingsdiensten

Opname en bestanden

Hieronder vindt u de opname van de sessie. Onder het kopje Bestanden vindt u de bijbehorende presentatie terug, net als de vragen en antwoorden uit de poll die tijdens de sessie werd gehouden. De groene antwoorden zijn de juiste antwoorden op de vragen.