VTH Netwerkbijeenkomsten

Vanaf 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Met de komst van de Omgevingswet kan het voorkomen dat er een vergunning wordt aangevraagd voor meerdere activiteiten waarbij ook Defensie een adviesrol heeft. Kolonel Ralph Smeets, hoofd Omgevingsbureau van het ministerie van Defensie, lichtte tijdens deze sessie toe wanneer Defensie om advies moet worden gevraagd bij mogelijke radarverstoringen door bepaalde activiteiten. 

Tijdens de sessie werd ook ingegaan op het feit dat Defensie het bevoegd gezag wordt voor de situatie wanneer er alleen een vergunning wordt aangevraagd voor een zogenaamde beperkingengebiedactiviteiten militaire luchthavens. Ook wil Defensie als goede buur graag meedenken met initiatiefnemers van andere activiteiten.  

De volgende onderwerpen kwamen verder aan bod: 

  • Wat doet Defensie in Nederland?
  • De activiteit radarverstoring: wanneer, in welke situaties en hoe? 
  • Wat is met betrekking tot radarverstoring de verandering na 1 januari 2024 ten opzichte van nu? 
  • Wat betekent het adviesrecht voor de rol van gemeente en voor de rol van Defensie;
  • Hoe vult het ministerie van Defensie deze rol in en hoe kan de samenwerking met gemeenten concreet vorm krijgen?
  • Wanneer is iets een beperkingengebiedactiviteit militaire luchthaven? Waarop wordt een dergelijke vergunning getoetst? 
  • Op welke wijze kan en wil het Ministerie van Defensie worden betrokken door initiatiefnemers van andere activiteiten nabij militaire locaties? 

Download de presentatie of bekijk de sessie van 6 december hieronder terug: