Vanuit de VNG bieden we basiskennissessies aan over de BOPA, bodem, Wkb, vergunningverlening, raadplegen van het omgevingsplan en een algemene sessie over de Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat er qua proces en inhoud het nodige veranderen. Voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving veranderen sommige onderwerpen, zoals de BOPA, Wkb en bodem wat meer qua inhoud en proces dan andere.

Tijdens deze basiskennissessies wordt er toegelicht wat de belangrijkste veranderingen op hoofdlijnen zijn van deze onderwerpen en wat deze betekenen voor het VTH-proces en het inregelen van de software.