VTH Netwerkbijeenkomsten

Op 28 september 2023 vond een sessie plaats over de noodzakelijke samenwerking tussen gemeenten en waterschappen (of Rijkswaterstaat) als gevolg van de coördinatieregeling.

In deze sessie kwam Renske ten Veen van Waterschap Vallei en Veluwe vertellen hoe het waterschap in contact staat met de betrokken gemeenten, provincies en omgevingsdiensten.

Vanaf 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Daarmee wordt ook de verplichte coördinatieregeling van kracht. Dit houdt in dat het waterschap of Rijkswaterstaat veel meer moet samenwerken met de gemeenten.

Onderwerpen

Tijdens de sessie op 28 september heeft Renske de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wat de coördinatieregeling inhoudt en wat dat betekent voor de werkwijzen. Zo moeten een vergunningaanvraag voor een niet-wateractiviteit en een vergunningaanvraag voor een wateractiviteit die tegelijkertijd via het Omgevingsloket binnenkomen, ook weer via één deur uit.
  • Waterschap Vallei en Veluwe heeft 50 ketenpartners, zoals omgevingsdiensten en gemeenten, in 3 verschillende provincies. Vanaf 1 januari houdt dat dus in dat zij met 50 verschillende afdelingen VTH moet samenwerken over vergunningsaanvragen. Renske lichtte toe hoe Waterschap Vallei en Veluwe in contact staat met zijn partners om dit proces goed te doorlopen.

Opname en bestanden

Hieronder vindt u de opname van de sessie van 28 september. Onder het kopje Bestanden vindt u de bijbehorende presentatie terug.