VTH Netwerkbijeenkomsten

De VNG heeft een tweedelige netwerkbijeenkomst over de bruidsschat georganiseerd. Tijdens deze twee bijeenkomsten hoort u alles over de bruidsschat, van regels in het omgevingsplan tot en met het instellen van behandeldiensten en wordt u meegenomen in hoe gemeenten en Omgevingsdiensten het in de praktijk aanpakken. 

Omgevingsdiensten en gemeenten zijn aan de slag met de bruidsschat. Dat levert mooie uitwerkingen en adviezen, maar geeft ook vragen. Vragen over de bruidsschatregels zelf, vragen over de digitale kant (wat moet u inregelen?). Daarnaast leiden vragen over de bruidsschat ook vanzelf naar vragen over regels en inrichting van het omgevingsplan en de betekenis voor de VTH-praktijk.

Eerste bijeenkomst

In deze eerste bijeenkomst staat de positionering van de bruidsschat centraal. Wat moet u doen voor inwerkingtreding van de Omgevingswet en wat daarna? Er zijn een aantal verschillende fases te onderscheiden. Op de lange termijn van het samenhangend omgevingsplan gaan de bruidsschatregels op in het totaal van de omgevingsplanregels voor een evenwichtige toedeling van functies. Er is ook een tussenfase. Tijdens de bouw van het omgevingsplan in het nieuwe deel blijft de winkel open en moeten aanvragen voor initiatieven beoordeeld worden. Ook bij het verlenen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten of wijzigingen omgevingsplan moet sprake zijn van evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Welke aandachtspunten gelden in deze tussenfase en hoe gaat u hier om met de bruidsschatregels?

Deze sessie is verzorgd door Jitske Brommet van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en Astrid van der Wijst van het Informatiepunt Leefomgeving. Zij behandelden de ins en out van de bruidsschat, van regels in het omgevingsplan tot en met het instellen van behandeldiensten. De bijbehorende PowerPoint presentaties, vragen en handige links vindt u onder het kopje Bestanden.

Klik hier om de netwerkbijeenkomst op volledig scherm te bekijken.

Tweede bijeenkomst

Tijdens de tweede bijeenkomst op nemen Réka Kovács van de gemeente Amsterdam en Esther Beukenhorst van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied u mee met hun ervaringen met het omzetten van de bruidsschatregels naar de regelset voor het Amsterdams omgevingsplan. Zij vertellen over problemen en knelpunten, over do’s en dont’s, maar natuurlijk ook over de behaalde resultaten.

De presentatie van Reka vindt u terug onder het kopje Bestanden. De presentatie van Esther kunt u online vinden op Prezi

Klik hier om de netwerkbijeenkomst op volledig scherm te bekijken. 

Meer over de Bruidsschat

Onlangs heeft er een spreekuur plaatsgevonden waar De Bruidsschat uitgebreid besproken is. In dit spreekuur is de Bruidsschat in het omgevingsplan en in het DSO besproken en kwamen toepasbare regels in de Bruidsschat aan bod. Dit spreekuur kunt u terugkijken