VTH Netwerkbijeenkomsten

De VNG organiseerde een tweedelige netwerkbijeenkomst reeks over de overgang van het Omgevingsloket Online naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Tijdens de eerste bijeenkomst richtten we ons op de communicatie naar de initiatiefnemer vanuit het digitale loket. In de tweede bijeenkomst richtten we ons op de omschakeling van OLO naar DSO voor de ambtenaar. Hieronder kunt u de opnames en de bijbehorende presentaties van beide bijeenkomsten bekijken.

 

In het eerste deel van de special ‘Van OLO naar DSO’ richtten we ons op de communicatie naar de initiatiefnemer vanuit het digitale loket. Op het programma stonden de volgende onderwerpen: 

  • Marleen Koot en Florien de Jong van het IPLO geven een presentatie over de manier waarop initiatiefnemers, die komende maanden een aanvraag aan het samenstellen zijn, geïnformeerd worden over de overgang van OLO naar DSO. 
  • Rolinda Ferwerda geeft voorbeelde op welke manier de gemeente Groningen de communicatie vanuit de gemeente naar initiatiefnemers oppakt. 
  • Esther Pastoors van ADS geeft informatie over de toolkit en de landelijke campagne. 

In het tweede deel van de special gingen we in op de omschakeling van OLO naar DSO voor de ambtenaar. Op het programma stonden de volgende onderwerpen: 

  • Overzicht van de verschillen tussen OLO en DSO. Daarbij isook toegelicht waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. 
  • Wat moet je doen in de periode dat je nog Wabo-aanvragen behandelt en ook aanvragen in het kader van de Omgevingswet ontvangt? 
  • Wat moet je doen om op tijd aangesloten te zijn voor de PROD?