Het maken van het omgevingsplan begint met voorbereiden: ervaring opdoen en het op orde brengen van het huidige instrumentarium en de informatievoorziening.

omgevingswet-omgevingsplan-voorbereiden

Voor een goede voorbereiding is het van belang om een beeld te hebben bij de opbouw van het omgevingsplan en de relatie met dienstverlening en initiatieven. Lees hiervoor ook de andere onderdelen van deze werkwijzer.

In de voorbereiding zijn de volgende onderdelen van belang:

  • Op orde brengen van huidig instrumentarium
    Het op orde brengen van het huidige instrumentarium (bestemmingsplannen en verordeningen) kan bijdragen aan een betere dienstverlening in de transitiefase. 
  • Op orde brengen van eigen informatievoorziening
    De huidige plansoftware voldoet niet aan de eisen die de Omgevingswet stelt voor het ontsluiten van informatie. Het is daarom ook aan te raden om de plansoftware voor de inwerkingtreding van de wet te implementeren.
  • Ervaring opdoen met de Crisis-en herstelwet
    Oefenen met de Crisis-en herstelwet helpt om ervaring op te doen met het werken in de geest van de Omgevingswet en om de eerste stappen richting het omgevingsplan te zetten.

Meer informatie over voorbereiden omgevingsplan

VNG heeft een webinar ‘voorbereiden omgevingsplan’ uitgezonden (november 2019). Het webinar helpt u op weg bij uw voorbereiding op het omgevingsplan en biedt u een overzicht van de tools die VNG hiervoor heeft ontwikkeld.