College voor Arbeidszaken

Contact met de commissie

De contacten met het College voor Arbeidszaken en haar leden verlopen via de commissiesecretaris Chantal de Koster.

E-mail: Chantal.deKoster@vng.nl

Wat doet het College voor Arbeidszaken?

De VNG heeft het College voor Arbeidszaken (CvA) ingesteld voor de collectieve belangenbehartiging op het terrein van arbeidsvoorwaarden. Deze vindt vooral plaats door met vakorganisaties in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden voor het personeel werkzaam in de gemeentelijke sector.

Daarnaast krijgt de collectieve belangenbehartiging onder andere vorm door participatie van het CvA in het landelijk pensioenoverleg (ABP, overheidsbreed) en door de lobby richting ministerie als het gaat om wet- en regelgeving.

Het reglement van het CvA is een onderdeel van de statuten van de VNG, zie ook het Reglement CvA (doc).

Het college houdt zich bezig met de volgende thema's:

 • Werken aan arbeidsvoorwaarden
 • Van ambtenaar naar werknemer
 • Diversiteit en werkgeverschap
 • Gemeentelijke arbeidsmarkt in kaart
 • Kwaliteit van het ambt

Kamer Inclusieve Arbeid (KIA)

De VNG kent een Kamer die functioneert als het werkgeversverband van alle gemeenten voor de sociale werkvoorziening. De VNG heeft de KIA ingesteld om met de werknemersorganisaties (Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak) afspraken te maken over de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de sociale werkvoorziening.

CAR-UWO

Afspraken in het LOGA over (de hoofdlijnen van de) arbeidsvoorwaarden worden neergelegd in de CAR (collectieve arbeidsvoorwaardenregeling); deze geldt voor alle gemeenten. De UWO (uitwerkingsovereenkomst) geeft een uitwerking van de hoofdlijnen in de CAR en regelt een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden. De UWO is alleen bindend voor gemeenten die zich daarvoor hebben aangemeld.

Wanneer vergadert het college?

Het college vergadert op de volgende momenten (locatie VNG).

2019

 • Woensdag 11 december, 10.30 – 12.30 uur

2020

 • Woensdag 11 maart
 • Woensdag 13 mei
 • Woensdag 1 juli
 • Woensdag 9 september
 • Woensdag 28 oktober
 • Woensdag 9 december

Bekijk voor alle vergaderdata het Vergaderschema VNG-bestuur en -commissies 2019 (pdf)

N.B. De onderhandelingsdelegatie heeft een uur voor aanvang van iedere vergadering vooroverleg.