College voor Arbeidszaken

Contact met de commissie

De contacten met het College voor Arbeidszaken en haar leden verlopen via de commissiesecretaris:


Chantal de Koster

Wie zijn de leden?

Wie in de commissie zitten, vindt u in dit overzicht.

Wat doet het College voor Arbeidszaken?

De VNG heeft het College voor Arbeidszaken (CvA) ingesteld voor de collectieve belangenbehartiging op het terrein van arbeidsvoorwaarden. Deze vindt vooral plaats door met vakorganisaties in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden voor het personeel werkzaam in de gemeentelijke sector. Daarnaast krijgt de collectieve belangenbehartiging onder andere vorm door participatie van het CvA in het landelijk pensioenoverleg (ABP, overheidsbreed) en door de lobby richting ministerie als het gaat om wet- en regelgeving.

Het reglement van het CvA is een onderdeel van de statuten van de VNG, zie ook het Reglement CvA (doc).

De commissie houdt zich bezig met de volgende thema's:

  • Normalisering ambtelijke rechtspositie
  • Modernisering arbeidsvoorwaarden
  • Fundament arbeidsmarkt
  • Integriteit
  • Pensioen
  • Gemeentelijke organisatie

Kamer Inclusieve Arbeid

De VNG kent een Kamer, de Kamer Inclusieve Arbeid, die functioneert als het werkgeversverband van alle gemeenten voor de sociale werkvoorziening. De VNG heeft de KIA ingesteld om met de werknemersorganisaties (Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak) afspraken te maken over de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de sociale werkvoorziening.

CAR-UWO

Afspraken in het LOGA over (de hoofdlijnen van de) arbeidsvoorwaarden worden neergelegd in de CAR (collectieve arbeidsvoorwaardenregeling); deze geldt voor alle gemeenten. De UWO (uitwerkingsovereenkomst) geeft een uitwerking van de hoofdlijnen in de CAR en regelt een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden. De UWO is alleen bindend voor gemeenten die zich daarvoor hebben aangemeld.

Zie ook: website CAR-UWO

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert op de volgende momenten in 2018:

Datum Tijd Locatie
Donderdag 22 februari 10.30-12.30 uur VNG
Donderdag 19 april 10.30-12.30 uur VNG
Woensdag 4 juli 10.30-12.30 uur VNG
Woensdag 5 september 10.30-12.30 uur VNG
Woensdag 3 oktober 10.30-12.30 uur VNG
Woensdag 5 december 10.30-12.30 uur VNG

N.b. De onderhandelingsdelegatie heeft een uur voor aanvang van iedere vergadering vooroverleg.

Terugblik commissievergadering

Meer weten over de thema's?

Kijk ook eens op de pagina Bestuur en commissies