In de rubriek ‘Vraag het de jurist’ beantwoordt Paul Norp van Stimulansz elke maand een veelgestelde vraag door gemeenten over toezicht en handhaving Wmo 2015 en Jeugdwet.

Vraag het de jurist

Team Zorg van VNG Naleving krijgt regelmatig vragen van gemeenten met betrekking tot toezicht en handhaving. Paul Norp is als jurist verbonden aan dit team. Elke maand buigt hij zich in deze rubriek over een vraag die leeft bij meerdere gemeenten. Deze maand is dat: Wordt een ten onrechte uit de pgb betaald bedrag teruggevorderd, aan wie moet dat dan worden terugbetaald? Aan de SVB of aan de gemeente?

Volgens de wet is dit de gemeente. Zie artikel 2.4.1 lid 1 Wmo 2015 voor wat betreft de bestuursrechtelijke terugvordering (dus via een beschikking) én het invorderen (lid 2). Dit is een kan-bepaling, maar ‘kan’ slaat op het feit dat het een mogelijkheid cq. bevoegdheid is van het college, niet op de vraag of het door het college of door de SVB ‘kan’ worden gedaan.

Trekkingsrecht

Het is ook logisch dat aan de gemeente betaald wordt. Het gaat ten slotte om pgb-geld van de gemeente waarop geen recht bestond. Op basis van het in 2015 ingevoerde trekkingsrecht beheert de SVB het pgb-geld waarop wel recht bestaat. De SVB verzorgt de betalingen vanuit het pgb en voert de eventuele werkgeverstaken uit voor de cliënt. Zie hiervoor artikel 2b. van de Uitvoeringsregeling Wmo. 

In die regeling is voor de SVB overigens ook geen terugvorderingsbevoegdheid geregeld, maar wel de mogelijkheid om betalingen uit het pgb op te schorten. Al dan niet op verzoek van de gemeente.

Naturavoorziening

Diezelfde gemeente kan ook de tegenwaarde van een naturavoorziening terugvorderen. Zie bijvoorbeeld CRvB, 14-04-2021, ECLI:NL:CRVB:2021:824, over een zaak waarin zowel bijstand als de tegenwaarde van ten onrechte ontvangen huishoudelijke hulp in natura werd teruggevorderd.

Stel ook een vraag

Heeft u ook een vraag over wet- en regelgeving met betrekking tot toezicht en handhaving Wmo 2015 en Jeugdwet? Stel die dan via ons contactformulier. U ontvangt zo snel mogelijk een antwoord. 

Meer informatie