In de rubriek ‘Vraag het de jurist’ beantwoordt Paul Norp van Stimulansz elke maand een veelgestelde vraag door gemeenten over toezicht en handhaving Wmo 2015 en Jeugdwet.

Vraag het de jurist

De adviseurs van Naleving krijgen regelmatig vragen van gemeenten met betrekking tot toezicht en handhaving binnen de Wmo en Jeugdwet. Paul Norp, als jurist verbonden aan dit team, beantwoordt elke maand één van deze vragen. Deze maand is dat: ‘Onze gemeente gaat een Wmo-toezichthouder aanwijzen. Aan welke eisen moet een legitimatiebewijs voor die toezichthouder voldoen?'

De eisen op een rij

Op basis van landelijke regelgeving moet de toezichthouder zich kunnen legitimeren. Zie artikel 5:12 lid 1 en 2 Algemene wet bestuursrecht.

Lid 3 van dat artikel geeft de grondslag voor een nadere regeling. Dat is de Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb. Daarin zijn gedetailleerde regels gegeven voor wat er op het legitimatiebewijs voor toezichthouders moet staan. Zo moeten op het legitimatiebewijs onder meer de naam, de hoedanigheid en een goed gelijkende pasfoto van de toezichthouder aanwezig zijn.

Ook moet duidelijk vermeld zijn op welke wetgeving de toezichthouder toezichtsbevoegdheid heeft.  

Meer informatie