In de rubriek ‘Vraag het de jurist’ beantwoordt Paul Norp van Stimulansz elke maand een (veelgestelde) vraag door gemeenten over toezicht en handhaving Wmo 2015 en Jeugdwet.

Vraag het de jurist

Team Zorg van VNG Naleving krijgt regelmatig vragen van gemeenten met betrekking tot toezicht en handhaving. Paul Norp is als jurist verbonden aan dit team. Elke maand buigt hij zich in deze rubriek over een vraag die leeft bij of interessant is voor meerdere gemeenten. Deze maand is dat: kunnen we als gemeente een pgb-aanbieder Wmo of Jeugdwet toetsen via een zogenaamde Bibob-toets?

Het korte antwoord op die vraag is ‘nee’. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is een preventief bestuursrechtelijk instrument bij de verlening van onder meer subsidies, van vergunningen en van overheidsopdrachten. Zie de aanhef en hoofdstuk 2 van de Wet Bibob.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Het pgb is in de Wmo en in de Jeugdwet geen subsidie. Zie artikel 2.3.6 lid 6 Wmo 2015 en artikel 8.1.1 lid 5 Jeugdwet. Het verlenen van jeugdhulp of ondersteuning via een pgb is ook geen overheidsopdracht, omdat het gaat om een overeenkomst tussen de cliënt/pgb-houder en de zorgverlener. 

Indirecte mogelijkheid

Het zou natuurlijk wel zo kunnen zijn dat een zorgaanbieder zowel via contracten met de gemeente als via pgb’s dienstverlening biedt. Het is dan wel denkbaar dat een zorgaanbieder die op basis van een recente Bibob-toets is geweigerd ook geen dienstverlening via een pgb mag bieden. 

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Verder kan de Wet Bibob een rol spelen bij vergunningverlening aan vergunningsplichtige zorgaanbieders in het kader van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Zie artikel 5 lid 5 en 6 Wtza. Die vergunningverlening is echter geen taak van gemeenten, maar van de Minister van Langdurige Zorg en Sport (voorheen: Minister van Medische Zorg). 

Weten wanneer en hoe u de Wet Bibob wél kunt toepassen?

Meld u dan aan voor de workshop ‘Bibob in de wet én in de proeftuin’ tijdens het congres ‘Naleving doet ertoe’ van maandag 10 oktober a.s. in Bussum. U hoort hier hoe de gemeente Almelo dit aanpakt en hoe de veiligheidsregio Twente dit instrument gebruikt in de proeftuin voor een effectieve aanpak van zorgfraude. 

Aanmelden en informatie congres ‘Naleving doet ertoe’. 

Meer informatie