Ook het afgelopen jaar hebben gemeenten weer contact gezocht met ons KlantContactCentrum en informatie gedeeld via de VNG Fora. Daarnaast hielden we onze leden op de hoogte via onze website en ledenbrieven. In de jaarcijfers van onze dienstverlening komt naar voren dat er het afgelopen jaar vooral veel vragen leefde over de asielcrisis. Verder werken we sinds 2022 met een nieuw relatiebeheersysteem waarin gemeenten zelf gegevens kunnen wijzigen.

Toelichting op onderstaande infographic

KlantContactCentrum (KCC)

In het KCC werden in totaal 7567 vragen geregistreerd. Veruit de meeste vragen werden gesteld over de asielcrisis. We hebben voor deze vragen een aparte helpdesk ingericht in samenwerking met het ministerie van J&V. In totaal waren er 25.531 contactmomenten met het KCC in 2022.

VNG Fora

Via de VNG-fora bieden we u een platform om in contact te komen met collega’s in andere gemeenten. Er zijn nu 19.929 deelnemers actief op de VNG Fora, dat betekent dat het totaal aantal deelnemers met circa 1400 is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Op de fora vinden gemeenten elkaar in diverse groepen om kennis en ervaringen uit te wisselen over uiteenlopende onderwerpen. Dit jaar zijn er 12 nieuwe groepen gestart en 33 gesloten. De 3 grootste groepen zijn op dit moment ‘Asiel’, ‘Oekraïne’ en ‘Gemeenterecht’. De stijging in het aantal deelnemers laat zien dat de fora steeds beter worden gevonden en gewaardeerd.

Een nieuw CRM

Het leden-CRM is het relatiebeheersysteem met de gegevens van onze leden. Afgelopen jaar hebben we ons systeem vernieuwd en werken we met een systeem dat beter past bij huidige en toekomstige activiteiten van de VNG. Met het nieuwe CRM is er ook een nieuw portaal voor de contactpersonen van de gemeenten. Gemeenten kunnen nu zelf hun gegevens wijzigen. In totaal zijn er door de contactpersonen al ruim 12.000 mutaties doorgevoerd. Verder zorgde de gemeenteraadsverkiezingen voor een grote uitdaging. Er zijn ongeveer 5.000 nieuwe raadsleden, 1.000 wethouders en alle nieuwe colleges verwerkt en elke dag zijn er wel nieuwe wijzigingen.

Ledenbrieven en VNG.nl

Onder andere met onze ledenbrieven informeren we gemeenten over belangrijke ontwikkelingen. De ledenbrieven worden standaard naar het algemene e-mailadres van de gemeente, naar de gemeentesecretaris, de raadsgriffier en de betreffende portefeuillehouder van de gemeente gestuurd. In 2022 hebben we 70 ledenbrieven verstuurd over uiteenlopende onderwerpen. De 3 meest gelezen ledenbrieven gingen over Informatiesamenleving (Selectielijst e-mailbewaring volgens de Capstone-methodiek) en Arbeidszaken (Salarisbrief cao 2021-2022 en Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2023).

Op onze website beheren we verschillende dossiers waar gemeenten meer informatie kunnen vinden over hun specifieke beleidsdomein. Het aantal bezoeken op onze website in 2022 was 2.943.373 en het aantal bekeken pagina’s was 6.625.042. Vooral de rubrieken Arbeidszaken, Over de VNG, Omgevingswet, Recht en Maatschappelijke ondersteuning en zorg werden veel bezocht. De meest gelezen onderwerpen waren Cao gemeenten, ALV, jaarcongres en bestuurdersdag, JeugdhulpOmgevingsplan en andere kerninstrumenten en Asielopvang.