De VNG pleit al jaren voor het structureel verbeteren van de bestaanszekerheid, zegt Peter Heijkoop, voorzitter van de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie. 'In 2022 raakten veel mensen in problemen door de gestegen prijzen van energie en boodschappen. De energietoeslag en de aanpassing van de Participatiewet waren in 2022 stappen in de goede richting. Maar bestaanszekerheid gaat ook over wonen, onderwijs en zorg. Gemeenten kunnen en willen er zijn voor kwetsbare inwoners. We weten hoe we dat kunnen waarmaken, maar we hebben ruimte en middelen nodig van het rijk.'