In 2022 constateerden gemeenten en de VNG dat het toezicht op de zorg beter moet, ook het toezicht in gemeenten. De regio’s Hart van Brabant en Twente begonnen daarom een pilot Zorgfraude, vertelt Marcella Hendrickx, lid van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs. Het doel is dat het geld voor zorg ook echt in de zorg terechtkomt. Veel aanbieders zijn te goeder trouw, maar helaas staat bij sommigen het financieel gewin voorop. In Hart van Brabant wordt het aantal van 340 aanbieders naar een overzichtelijker hoeveelheid teruggebracht. Het is idee is: minder aanbieders, beter toezicht en meer kwaliteit. De VNG zorgt dat de in de pilot geleerde lessen worden gedeeld en ook elders worden toegepast. In 2023 wordt gemonitord wat er goed werkt om te zorgen dat aanbieders daar zijn waar zorg nodig is. En dat niet de winst maar de kwaliteit voorop staat.