Een hechte vereniging

VNG-voorzitter Jan van Zanen

In de 8 jaar dat ik voorzitter was van de VNG nam het belang van sterke gemeenten toe. Ze hebben een hoofdrol in grote maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie, arbeidsmarkt, woningbouw, en kansengelijkheid. Met de kennis van de uitvoering en de leefwereld kunnen gemeenten veel meer het voortouw nemen voor beter beleid.

Lees het voorwoord van Jan van Zanen 

Flinke uitdagingen, veel financiële onzekerheid

Hoe pakt het regeerakkoord van het kabinet-Rutte IV financieel uit voor gemeenten? Met spanning keken gemeenten uit naar de startnota, die half januari 2022 verscheen. Het stuk kreeg bij de VNG al snel de bijnaam The Good, the Bad and the Ugly. Terugkijkend kan het hele jaar 2022 met dit stempel in het archief.

Lees de terugblik op 2022 

Over de VNG

Het afgelopen jaar heeft ook de interne organisatie van de VNG de nodige ontwikkelingen doorgemaakt. Zo heeft de fusie tussen VNG Naleving en VNG Realisatie plaatsgevonden. Op die manier kunnen we gemeenten nog beter ondersteunen. Verder waren er wisselingen in de directie van de VNG. En zijn na de gemeenteraadsverkiezingen alle plekken in de bestuurlijke organisatie van de VNG opnieuw ingevuld.

Lees meer over de VNG in 2022

Vooruitblik op het jaar 2023

342 gemeenten vormen samen een sterke bestuurslaag. Hun kennis van de uitvoering en van de leefwereld van inwoners is onmisbaar voor beter beleid. Gemeenten willen vanaf 2023 vaker het initiatief nemen. Om te beginnen op het terrein van bestaanszekerheid. Dit betreft maatwerk voor inwoners die in financiële problemen zijn geraakt en een samenhangende aanpak voor gezinnen met problemen op het terrein van werk, inkomen, wonen, zorg.

Lees de vooruitblik op 2023