Internationaal samenwerken aan de kwaliteit van het lokaal bestuur. VNG International zet zich in voor het versterken van democratisch lokaal bestuur in ontwikkelingslanden. We voeren internationale projecten en programma’s uit en zetten daarbij de kennis in van bestuurders en ambtenaren van Nederlandse gemeenten. VNG International werkt in 43 landen.

Oekraïne

2022 was een bewogen jaar. Na de Russische inval in Oekraïne maakte VNG International afspraken met het ministerie van Buitenlandse Zaken over het ondersteunen van Oekraïense gemeenten. Lokale partners van VNG International werken met 4 gemeenten in de regio’s Cherson en Mykolaiv aan het opstellen van lokale herstelplannen, in lijn met de Nederlandse inzet in Oekraïne en in nauwe afstemming met de Oekraïense zustervereniging. Verscheidene Nederlandse gemeenten doneerden in 2022 geld voor Oekraïne, via het VNG fonds voor Noodhulp, Wederopbouw en Vredesbevordering. Dit zetten we in voor het lopende project. Ook is er in Nederlandse gemeenten belangstelling om te zijner tijd te helpen bij de wederopbouw, via inzet van expertise.

Afscheid Peter Knip en Arthur Wiggers

Intern was 2022 een jaar van grote veranderingen voor VNG International. In mei nam Peter Knip na 33 jaar afscheid als directeur. Knip bouwde het internationale werk van de VNG van de grond af op. Het begon met het adviseren en coördineren van gemeenten die zich samen inzetten voor vredesbeleid. Dit groeide uit tot de grote ontwikkelingsorganisatie die VNG International nu is. Ook plaatsvervangend directeur Arthur Wiggers nam vorig jaar afscheid. Wiggers werkte meer achter de schermen. Hij was ook de drijvende kracht van de Gemeenten4GlobalGoals-campagne. Peter Knip is opgevolgd door Pieter Jeroense en Arthur Wiggers door Renske Steenbergen. De interne organisatie is ook veranderd. Er zijn nu 4 teams langs de prioritaire regio’s van onze financiers. Dat zijn Oost & Zuidelijk Afrika, West & Centraal Afrika, Midden-Oosten en Noord-Afrika en Europa, Azië en Latijns-Amerika.

Partnerprogramma Ministerie van Buitenlandse Zaken

De jarenlange succesvolle samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken is sinds 2021 voortgezet in het Sustainable Development Through improved Local Governance (SDLG) partnerschapsprogramma. Binnen dat programma ondersteunen we 8 gemeenten bij het versterken van het lokaal bestuur op 4 thema’s: recht en veiligheid, migratie, lokale belastingen en watermanagement. In 2022 is een behoeftepeiling gehouden in alle landen om te concretiseren waar we aan gaan werken, samen met de lokale partners. De 8 landen zijn: Burundi, Mali, Palestijnse gebieden, Somalië, Zuid-Soedan, Oeganda, Irak en Mozambique. De hulp aan Oekraïne is afgelopen jaar aanvullend in dit partnerschapsprogramma ondergebracht.

United Cities and Local Govermentss (UCLG)

VNG-voorzitter Jan van Zanen werd vorig jaar herbenoemd als bestuurslid van UCLG, tijdens het UCLG wereldcongres in Daejeon, Zuid-Korea. Via zijn rol in het bestuur staat de VNG ook in dit mondiale netwerk van gemeenten stevig op de kaart. UCLG faciliteert de dialoog tussen gemeenten in verschillende regio’s van de wereld, ook op gebied van geopolitieke ontwikkelingen. In het afgelopen jaar koos de internationale organisatie ervoor om ook met Russische gemeenten in gesprek te blijven, na de Russische inval in Oekraïne, in het kader van city diplomacy.

Tijdens het wereldcongres in Daejeon reikte voormalig VNG-voorzitter Wim Deetman de UCLG-vredesprijs uit. Deze prijs was een initiatief van Peter Knip. De winnaar was de Colombiaanse stad Palmira voor hun project waarbij jongeren gestimuleerd worden om weg te blijven bij gangs, via het faciliteren van kleine beurzen voor activiteiten.