In 2022 ontbrak het gemeenten aan financiële op de lange termijn. Het jaar stond in het teken van gesprekken daarover, zegt Saskia Bruines, voorzitter VNG-commissie Financiën. ‘Gemeenten zijn blij met de verhoging van het gemeentefonds tot en met 2025. Maar voor de jaren daarna zei het rijk eenzijdig vaarwel tegen de trap-op-trap-af-systematiek. Gemeenten komen zo in de problemen met hun meerjarenbegroting. Het jaar 2023 zal in het teken staan van het maken van langjarige financiële afspraken. De gesprekken daarover lopen goed, maar het moet nog wel gebeuren.’