Het afgelopen jaar heeft ook de interne organisatie van de VNG de nodige ontwikkelingen doorgemaakt. Zo heeft de fusie tussen VNG Naleving en VNG Realisatie plaatsgevonden. Op die manier kunnen we gemeenten nog beter ondersteunen. Verder waren er wisselingen in de directie van de VNG. En zijn na de gemeenteraadsverkiezingen alle plekken in de bestuurlijke organisatie van de VNG opnieuw ingevuld.

VNG-organisatie

De ontwikkeling naar één VNG-organisatie is 2022 doorgezet. De directie besloot tot een fusie van VNG Naleving en VNG Realisatie per 1 januari 2023. Door te werken vanuit één organisatie kunnen de bedrijven de uitvoering in gemeenten beter ondersteunen. De fusie onderstreept dat de VNG als eenheid naar buiten wil treden. In de organisatie was er na de lockdown weer volop ontmoeting, medewerkers zijn doorgaans 2 tot 3 dagen per week op kantoor. Het digitaal werken is wel gebleven. Het maakt een snelle raadpleging van gemeenten aanzienlijk gemakkelijker. De belangstelling om mee te doen aan oploopjes is groter wanneer de bijeenkomsten digitaal zijn.

VNG-directie

In de VNG-directie vond een aantal wisselingen plaats. Ingrid Hoogstrate, voormalig directeur van VNG Naleving, volgde Ali Rabarison op als  beleidsdirecteur Inclusieve Samenleving. Andries Kok is benoemd als beleidsdirecteur Lokaal Bestuur en Informatiesamenleving. Pieter Jeroense werd directeur van VNG International als opvolger van de gepensioneerde Peter Knip. Jeroense combineert deze functie met zijn positie als plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG. Nathan Ducastel werd directeur van VNG Realisatie.

Bestuur en commissies

Ook in het bestuur waren er wisselingen. In december eindigde de bestuurstermijn van vicevoorzitter Hubert Bruls. De ALV benoemde Sharon Dijksma in zijn plaats met de intentie dat zij in juni 2023 Jan van Zanen opvolgt als voorzitter.

Na de gemeenteraadsverkiezingen kwamen alle 220 plekken in de bestuurlijke organisatie van de VNG vacant. De Voordrachtscommissie deed op 15 september de voordracht voor de invulling van de vacatures. Alle commissievoorzitters zijn gewisseld. De invulling van de vacatures staat in een VNG-ledenbrief van 22 september 2022.

Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie

In verband met de problemen bij de opvang van asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne besloot het VNG-bestuur in november tot de oprichting van een Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie. Wethouder Rutger Groot Wassink van Amsterdam is benoemd tot voorzitter van deze commissie.