In de acht jaar dat ik voorzitter was van de VNG nam het belang van gemeenten toe. Ze hebben een hoofdrol in grote maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie, arbeidsmarkt, woningbouw en kansengelijkheid. Met hun kennis van de uitvoering en de leefwereld van inwoners kunnen gemeenten veel meer het voortouw nemen voor beter beleid.

VNG-voorzitter Jan van Zanen

Het is daarom belangrijk om samen op te trekken, de onderlinge band nog verder te versterken en een scherpe focus te kiezen. Dit is de kern van de Verenigingsstrategie 2030 waarover we het afgelopen jaar met de gemeenten het gesprek aangingen.

We namen als gemeenten, samen met de Argumentenfabriek, ook het initiatief een denktank bij elkaar te brengen om een inspirerend toekomstbeeld voor Nederland in 2040 te formuleren. Een samenhangend beeld op de grote problemen ontbreekt op dit moment. Te vaak is noodzakelijk en daadkrachtig beleid in Nederland vooruit geschoven. 

Een sterke overheid is nodig om de grote, noodzakelijke veranderingen in goede banen te leiden. Krachtige gemeenten die samen optrekken en elkaar versterken, zijn daarvoor het fundament. Een solide fundament. Dat valt ook op te maken uit de verhalen in dit jaarverslag. Al blijft het zorgelijk dat ook in 2022 geen duidelijkheid is gekomen over de financiering van gemeenten na 2026, terwijl langjarige opgaven dit wel noodzakelijk maken. 

Een sterke overheid is nodig om de grote, noodzakelijke veranderingen in goede banen te leiden

De VNG is een hechte vereniging. De onderlinge samenhang is groot. We staan schouder aan schouder om elkaar en onze inwoners te helpen, bestuurlijk en ambtelijk. Het was me een grote eer om voorzitter te zijn en zal het af en toe best missen. Ik wens mijn opvolger Sharon Dijksma en alle collega’s en medewerkers heel veel succes toe.