Ledenbrief nummer

Lbr.nr. 22/006 LOGA : 22/03

De uitwerking van de afspraken in de Cao Gemeenten en Cao SGO 2021 en 2022 staan in 2 LOGA-brieven:

  • Salarisbrief van de Cao Gemeenten en Cao SGO voor 2021 en 2022
  • Nieuwe artikelen in de Cao Gemeenten en Cao SGO voor 2021 en 2022

De brieven worden tegelijk verstuurd.

Deze salarisbrief gaat over de uitwerking van het akkoord Cao Gemeenten en Cao SGO 2021-2022. Dit akkoord is op 27 januari 2022 definitief geworden. In deze brief staat hoe de volgende onderwerpen zijn verwerkt in de cao: 

  1. De salarismaatregelen met ingang van 1 december 2021: 1,5% en 1 april 2022: 2,4% en de minimum salarisbodem van € 14 per uur;
  2. De eenmalige uitkering van € 1.200 bruto totaal, bestaande uit € 900 bruto en € 300 onkostenvergoeding bruto;
  3. De invloed van de salarismaatregelen op bovenwettelijke uitkeringen;
  4. De invloed van de salarismaatregelen op overige groepen;
  5. De invloed van salarismaatregelen op pensioengevend inkomen;
  6. De publicatie van nieuwe tekst Cao Gemeenten en Cao SGO.

De uitwerkingen worden opgenomen in de Cao Gemeenten en Cao SGO die vanaf 1 januari 2021 gelden. De desbetreffende artikelen vindt u in de cao’s. Die worden gepubliceerd op vng.nl, wsgo.nl en caogemeenten.nl.