Ledenbrief nummer

Lbr. 22/040

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Dit is een ledenraadpleging over de concept arbeidsvoorwaardennota voor de komende onderhandelingen over de Cao Gemeenten en de Cao SGO. In de arbeidsvoorwaardennota staan de uitgangspunten voor de gemeentelijke werkgeversvertegenwoordigers in de onderhandelingen over de cao voor 2023.

De onderhandelingen gaan tegelijk over de Cao Gemeenten en de Cao SGO. Deze cao’s bevatten dezelfde arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaardennota is voor zowel de VNG als de WSGO. Deze ledenbrief betreft de ledenraadpleging van de VNG. Leden van de WSGO ontvangen een ledenbrief van hun eigen vereniging.

Gemeenten kunnen tot en met woensdag 31 augustus 2022 een stem uitbrengen.

Het bestuur van de VNG en het bestuur van de WSGO stellen op 15 september 2022 de definitieve gezamenlijke arbeidsvoorwaardennota vast. De conceptarbeidsvoorwaardennota staat in de bijlage bij deze brief.