Wat doet het College van Dienstverleningszaken (CvD)

Het College van Dienstverleningszaken heeft een bijzondere positie binnen de governance van VNG. Het College adviseert het VNG-bestuur over het vaststellen van standaarden voor de gemeentelijke uitvoering en bijbehorende initiatieven, zodat alle gemeenten deze in gebruik kunnen nemen.

Waar reguliere beleidscommissies van de VNG zich richten op strategie, belangenbehartiging en beleid richt het CvD zich primair op gezamenlijke gemeentelijke uitvoering en standaarden op het gebied van dienstverlening en informatievoorziening. Het College is de bestuurlijk portefeuillehouder van de GGU en bestaat uit bestuurders, gemeentesecretarissen wethouders en adviseurs.

Het College van Dienstverleningszaken: 

  • Adviseert het bestuur over de vaststellingen van standaarden
  • Adviseert het bestuur over de activiteiten binnen GGU en daarmee de besteding van middelen uit het Fonds GGU

Taskforce

Het College van Dienstverleningszaken wordt op zijn beurt geadviseerd door de Taskforce Samen Organiseren. Daarin zitten gemeentesecretarissen, directeuren Dienstverlening, een lid namens de ketenpartners en vertegenwoordigers van de koepelverenigingen VDP, IMG 100.000+, VIAG en FAMO.

Onderstaand een overzicht van de leden die in de commissie zitten:

Dhr. Lenferink (Henri), burgemeester Leiden 

Collegevoorzitter en lid van het VNG-bestuur

Dhr. Backhuijs (Frans), burgemeester Nieuwegein

Lid

Dhr. Boumans (Mark), burgemeester Doetinchem

Lid

Dhr. Willems (Wim), wethouder Apeldoorn

Lid

Dhr. Teesink (Peter), gemeentesecretaris Amsterdam

Lid

Dhr. Suithoff (Ewout ), wethouder Zeewolde

Lid

Dhr. Van Dellen (Jan), wethouder Arnhem

Lid

Dhr. Van Vliet (Martin), gemeentesecretaris van de gemeente Vlissingen

Lid

Adviseurs​

Dhr. Van Hout (Arne)

Voorzitter Taskforce​

Dhr. Thaens (Marcel)

CIO Brabant

Dhr. Tierolff (Frank)

Voorzitter RvB Kadaster

Wanneer vergadert het college?

Het college vergadert op de volgende momenten (locatie VNG):

2021

  • Donderdag 8 juli 2021, 10:30 – 12:30 uur

  • Woensdag 29 september 2021, 10:30 – 12:30 uur

  • Donderdag 25 november 2021, 10:30 – 12:30 uur

Terugblik collegevergaderingen

Contact met het College van Dienstverleningszaken?

Voor contact met het College kunt u rechtstreeks e-mailen naar samenorganiseren@vng.nl.