Wat doet het College van Dienstverleningszaken (CvD)

Het College van Dienstverleningszaken heeft een bijzondere positie binnen de governance van VNG. Het CvD adviseert het VNG-bestuur over het vaststellen van standaarden voor de gemeentelijke uitvoering en bijbehorende initiatieven zodat alle gemeenten deze in gebruik kunnen nemen.

Waar reguliere beleidscommissies van de VNG zich richten op strategie, belangenbehartiging en beleid richt het CvD zich dus primair op gezamenlijke gemeentelijke uitvoering en standaarden op het gebied van dienstverlening en informatievoorziening.Het College bestaat uit bestuurders en gemeentesecretarissen.

Het College: 

  • adviseert het bestuur over de vaststelling van standaarden
  • adviseert het bestuur over de activiteiten binnen GGU en daarmee de besteding van middelen uit het Fonds GGU

Contact met het college

De contacten met het college en haar leden lopen via de commissiesecretaris Linda van Ruijven

Het e-mailadres van de commissie is: samenorganiseren@vng.nl

Onderstaand een overzicht van de leden die in de commissie zitten:

Dhr. Lenferink (Henri), burgemeester Leiden 

Collegevoorzitter en lid van het VNG-bestuur

Dhr. Backhuijs (Frans), burgemeester Nieuwegein

Lid

Dhr. Boumans (Mark), burgemeester Doetinchem

Lid

Dhr. Willems (Wim), wethouder Apeldoorn

Lid

Dhr. Teesink (Peter), gemeentesecretaris Amsterdam

Lid

Dhr. Thaens (Marcel), CIO van provincie Noord Brabant

Lid

Arne van Hout, gemeentesecretaris gemeente Nijmegen

Adviserend lid

Dhr. Suithoff (Ewout ), wethouder Zeewolde

Lid

Dhr. Van Dellen (Jan), wethouder Arnhem

Lid

Dhr. Van Vliet (Martin), gemeentesecretaris van de gemeente Vlissingen

Lid

Taskforce

Het College van Dienstverleningszaken wordt op zijn beurt geadviseerd door de Taskforce Samen Organiseren. Daarin zitten gemeentesecretarissen, directeuren Dienstverlening, een lid namens de ketenpartners en vertegenwoordigers van de koepelverenigingen VDP, IMG 100.000+, VIAG en FAMO.

Wanneer vergadert het college?

Het college vergadert op de volgende momenten (locatie VNG):

2021

  • 11 februari van 10.30 – 12.30 uur

  • 15 april van 10.30 – 12.30 uur

  • 8 juli van 10.30 – 12.30 uur

  • 29 september van 10.30 – 12.30 uur

  • 25 november van 10.30 – 12.30 uur