College van Dienstverleningszaken

Het College van Dienstverleningszaken (CvD )heeft, net als het College voor Arbeidszaken, een bijzondere positie binnen de governance van de VNG. Waar reguliere beleidscommissies binnen de VNG zich richting op strategie, belangenbehartiging en beleid, richt het CvD zich primair op gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. Dit betekent dat ze het bestuur adviseert over het vaststellen van standaarden voor de gemeentelijke uitvoering (waaronder ICT-oplossingen, werkprocessen, koppelvlakken, architectuur etc.) en het initiëren van projecten die versnelling in opschaling tot stand brengen, gebundeld in een vierjarig programmaplan: de ‘veranderagenda’.

Het einddoel is dat meer gemeenten sneller de ontwikkelde voorzieningen gaan gebruiken die de toegankelijkheid en kwaliteit van de lokale dienstverlening verbeteren. Het College monitort de uitvoering van deze projecten uit het programmaplan en rapporteert daarover aan bestuur en ALV.

Leden College van Dienstverleningszaken

Commissiesecretaris

De contacten met het college en haar leden verlopen via de commissiesecretaris Ben Kokx, te bereiken via e-mail: samenorganiseren@vng.nl

Leden van  College van Dienstverleningszaken zijn:

Frans Backhuijs

Burgemeester Nieuwegein
Marcel Meijs Gemeentesecretaris Tilburg

 

Arjen Gerritsen

 

Burgemeester Almelo
Irma Woestenberg (als vz. Taskforce) Gemeentesecretaris Den Bosch