Dossier over de samenhangende onderwerpen inkoop/aanbesteding, kwaliteit en toezicht/handhaving binnen de Wmo.

Rekentool tarieven huishoudelijke hulp en begeleiding

In opdracht van de VNG ontwikkelde Berenschot een rekentool voor de berekening van de tarieven voor huishoudelijke hulp en individuele begeleiding. De rekentool helpt gemeenten en zorgaanbieders het gesprek over kosten en tarieven te voeren, op transparante wijze en in lijn met de AMvB Reële prijs.

Nieuws

Landelijke inkoop Jeugdzorg en Wmo

Namens gemeenten heeft de VNG afspraken gemaakt met landelijke aanbieders van een specialistische functie of voorziening. Wat zijn de afspraken, met wie zijn ze gemaakt en hoe werken ze precies? Het beheer van de raam- en modelovereenkomsten is een van de werkzaamheden van het Team Landelijke Coördinatie inkoop Jeugdzorg en Wmo.

Kwaliteit en toezicht

De Jeugdwet geeft verplichte kwaliteitseisen voor jeugdhulpaanbieders en jeugdprofessionals. Gemeenten werken met outcome-indicatoren, en halen cliëntervaringen op: dit geldt ook voor de Wmo.

Agenda

Praktijkvoorbeelden

Wetsvoorstellen