Gemeenten zijn bezig om te bepalen met welke percentage de contracten voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp voor 2024 geïndexeerd moeten worden. In lijn met de hierover opgenomen bepaling in de op 2 december 2022 door de ALV-VNG algemeen verbindend verklaarde Contractstandaarden Jeugd (voor Wmo zijn deze in ontwikkeling) en de op 13 oktober 2023 door de VNG vastgestelde actualisatie van het indexatieartikel adviseert de VNG de gemeenten voor 2024 de navolgende indexatie aan te houden.

 

Weging

Index 2023

 

Index 2024

 

Index 2024

  

Voorlopig*

Definitief 

Verschil

 

Voorlopig

 

Aanbieder

Overheidsbijdrage arbeidsontwikkeling (OVA)

90,00%

4,74%

6,36%

1,55%

 

4,94%

  

Prijs particuliere consumptie (PCC)

10,00%

4,87%

7,02%

2,05%

2,51%

Totaal

 

4,75%

6,43%

1,60%

4,70%

6,30%

 

Toelichting

 

Leeswijzer Definitieve indexatie (pdf, 115  kB)

Verplichte taken

Met de verplichte taken Wmo en Jeugdwet bedoelen we de taken voor verlening van zorg en ondersteuning die door de gemeenten bij zorgaanbieders worden ingekocht.  De gemeenten voeren deze taken in medebewind uit en hebben een zorgplicht naar inwoners toe die in aanmerking komen voor deze ondersteuning.

Let op

Voor de situatie vanaf 2026 (het financiële ravijn), het jaar waarin gemeenten fors moeten bezuinigen door een structureel tekort van 3 miljard, wordt een voorbehoud gemaakt. Stijging van tarieven in combinatie met minder middelen betekent dat gemeenten minder zorg en ondersteuning kunnen inkopen en daardoor mogelijk niet aan hun zorgplicht kunnen voldoen.