Inrichting van het Wmo-toezicht: handreiking

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015. Vanaf 1 januari 2015 zijn ze ook verantwoordelijk voor het toezicht daarop. Dat stelt hen voor een aantal praktische vragen, vooral over de inrichting van dat toezicht. Deze handreiking geeft gemeenten handvatten bij de inrichting van het Wmo-toezicht. De handreiking gaat in op de keuzes die gemeenten kunnen maken, welke inrichtingsvormen mogelijk zijn en de bevoegdheden van een Wmo-toezichthouder.

Afsprakenkader en draaiboeken voor toezicht sociaal domein

De rijksinspecties, gemeenten en Wmo-toezichthouders in het sociaal domein hebben nieuwe afspraken gemaakt om elkaar beter te vinden en te voorzien van informatie. Hiervoor is het oude Afsprakenkader vernieuwd en zijn twee draaiboeken gemaakt. Ook is er nu het Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd

Toezicht & handhaving in het sociaal domein: factsheet

Welke vormen van toezicht zijn mogelijk in het sociaal domein? Hoe is dit geregeld in de diverse wetten? En op welke manieren kunt u handhaven? Lees het in de VNG-factsheet 'Toezicht in het sociaal domein'. De factsheet informeert u over de achtergrond, de wetgeving, het interbestuurlijk toezicht en de vormgeving van toezicht, horizontale verwantwoording en handhaving.

Veelgestelde vragen

Handreikingen en factsheets