Handreiking Communicatie bij calamiteiten

Organisatie: 
Transitiebureau Jeugd (VWS, V&J, VNG)
Publicatie soort: 
Handreiking
Jaar van uitgifte: 
2014
Deze handreiking geeft handvatten voor de interne organisatie van gemeente(n) en voor het maken van afspraken met jeugdhulpinstellingen over het melden en afstemmen van communicatie bij calamiteiten rond jongeren tot 18 jaar en de wijze waarop dit in een protocol kan worden vastgelegd. Het is een handreiking die toegepast moet worden op de lokale situatie. (Juli 2014)