Geachte dames en heren,

Woensdag 3 februari debatteert u met minister Helder over Zorgfraude. Zorgfraude is een belangrijk onderwerp. Gemeenten willen zorgfraude voorkomen en aanpakken, zodat onze inwoners de goede zorg krijgt die hij/zij nodig heeft en niet de dupe wordt van frauduleuze zorgaanbieders. Zorgverwaarlozing is een veelvoorkomend verschijnsel bij fraude. De inwoner krijgt dan geen zorg, of te weinig zorg, of de zorg is kwalitatief slecht. Meestal is het in geval van fraude een combinatie van deze mogelijkheden. In extreme gevallen wordt vaak misbruik gemaakt van de zorgbehoevende. Gemeenten doen hun best de bestrijding van zorgfraude goed te organiseren. De publicatie van Follow the Money maakt duidelijk dat er op dit vlak nog stappen te zetten zijn.