Nieuws
Handreiking
Herziene versie van de handreiking uit 2018. Deze handreiking is geschreven voor beleidsmedewerkers en inkopers die hulpmiddelen inkopen en draagt bij aan goede inkoop van (alle) hulpmiddelen door gemeenten. De onderwerpen die aan bod komen, zijn voornamelijk ondersteunend aan het strategisch en tactisch inkopen. Dit zijn de volgende 3 inkoopprocesfases...
Iemand in een rolstoel
26 oktober 2023
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Helder, De VNG heeft vernomen dat de Tweede Kamer op 24 oktober jl. motie 24170-291 heeft aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht met gemeenten af te spreken dat zij uiterlijk vanaf 1 januari 2024 alleen nog maar beschikkingen met een tijdsindicatie afgeven. Daarnaast wordt verzocht om...
huishoudelijke hulp met stofzuiger
20 oktober 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Volksgezondheid, Welzijn en Sport, U stemt dinsdag 24 oktober over de bij het tweeminutendebat gehandicaptenbeleid ingediende moties. Wij willen graag reageren op motie 24170-291 van de leden Dijk en Kwint en willen u vragen er niet mee in te stemmen omdat het voor gemeenten onuitvoerbaar is. De motie...
zorg
Handreiking
Deze handreiking geeft inzicht in verschillende financieringsmodellen die gemeenten kunnen hanteren voor beschermd wonen en beschermd thuis. De verschillende 'knoppen' waar gemeenten aan kunnen draaien staan helder beschreven. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen. Beschermd wonen kan door gemeenten worden aangeboden als maatwerkvoorziening aan cliënten. Van oudsher is...
28 maart 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Donderdag 31 maart debatteert u met de staatssecretaris over o.a. zijn ambitie en plannen ten aanzien van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Samen met het Rijk zijn gemeenten – als één overheid - aan zet om deze belangrijke wettelijke opdracht vorm te geven.
huishoudelijke hulp met stofzuiger
25 januari 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Woensdag 3 februari debatteert u met minister Helder over Zorgfraude. Zorgfraude is een belangrijk onderwerp. Gemeenten willen zorgfraude voorkomen en aanpakken, zodat onze inwoners de goede zorg krijgt die hij/zij nodig heeft en niet de dupe wordt van frauduleuze zorgaanbieders. Zorgverwaarlozing is een veelvoorkomend verschijnsel bij...
Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd