Geachte mevrouw Helder,

De VNG heeft vernomen dat de Tweede Kamer op 24 oktober jl. motie 24170-291 heeft aangenomen.

In deze motie wordt de regering verzocht met gemeenten af te spreken dat zij uiterlijk vanaf 1 januari 2024 alleen nog maar beschikkingen met een tijdsindicatie afgeven. Daarnaast wordt verzocht om met gemeenten af te spreken dat zij met een hersteloperatie starten voor reeds afgegeven beschikkingen zonder tijdsindicatie, hiervoor een tijdspad opstellen en de Kamer halfjaarlijks informeren over de voortgang hiervan.