Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2022

Deze handreiking geeft inzicht in verschillende financieringsmodellen die gemeenten kunnen hanteren voor beschermd wonen en beschermd thuis. De verschillende 'knoppen' waar gemeenten aan kunnen draaien staan helder beschreven.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen. Beschermd wonen kan door gemeenten worden aangeboden als maatwerkvoorziening aan cliƫnten. Van oudsher is de organisatie hiervan, in de zin van bijvoorbeeld inkoop en toegang, opgepakt door de centrumgemeenten. Zij ontvangen hier ook rechtstreeks de middelen voor. Echter, volgens de plannen voor doordecentralisatie van beschermd wonen, gaan de uitvoering en de bijbehorende middelen voor beschermd wonen stapsgewijs van centrumgemeenten naar alle gemeenten. Door deze veranderingen denken veel regio's erover na om de financiering van deze ondersteuning anders in te richten. Deze handreiking helpt bij het maken van keuzes voor een passende vorm van financiering, conform de afspraken in de Norm voor Opdrachtgeverschap Beschermd Wonen.