Geachte woordvoerders Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

U stemt dinsdag 24 oktober over de bij het tweeminutendebat gehandicaptenbeleid ingediende moties.

Wij willen graag reageren op motie 24170-291 van de leden Dijk en Kwint en willen u vragen er niet mee in te stemmen omdat het voor gemeenten onuitvoerbaar is.

De motie heeft als strekking dat de staatssecretaris wordt verzocht om met gemeenten af te spreken dat zij uiterlijk vanaf 1 januari 2024 alleen nog maar beschikkingen met een tijdsindicatie afgeven. Daarnaast wordt verzocht om met gemeenten af te spreken dat zij met een hersteloperatie starten voor reeds afgegeven beschikkingen zonder tijdsindicatie, hiervoor een tijdspad opstellen en de Kamer halfjaarlijks informeren over de voortgang hiervan.