De gemeente Almere en Almeerse zorgaanbieders en cliëntorganisaties zijn in een intensief samenwerkingstraject gekomen tot een lange termijn aanpak voor meer kwaliteit en betere betaalbaarheid van de huishoudelijke ondersteuning. 
 
 

Jaartal

2021

Gemeente

Nagenoeg elke Nederlandse gemeente worstelt met de stijgende vraag naar huishoudelijke ondersteuning en met de oplopende kosten. De reflex kan zijn om te grijpen naar maatregelen die snel resultaat opleveren. Bijvoorbeeld het sleutelen aan tarieven of het laten oplopen van wachtlijsten, met alle gevolgen van dien.  

Almere heeft het anders aangepakt. De gemeente, zorgaanbieders en cliëntorganisaties hebben intensief samen nagedacht over een toekomstbestendige huishoudelijke ondersteuning. Het resultaat is een gedragen, inhoudelijk gedreven en innovatieve aanpak. Deze gaat onder andere uit van meer verantwoordelijkheid van zorgaanbieders bij de indicatiestelling, van meer differentiatie per inwoner en daardoor meer maatwerk en van passende alternatieven voor huishoudelijke ondersteuning.  

Almeerders hebben hier baat bij, omdat zij sneller weten waar zij aan toe zijn. De ondersteuning sluit beter dan nu aan op hun specifieke situatie en zij krijgen meer handvatten om zelfstandiger te functioneren. Er is een soepeler indicatieproces met minder administratie. Bovendien ontstaat er een betere verdeling van schaarse middelen. De aanpak is politiek goed ontvangen en vormt de basis voor een proeftuin in 2022. Ook is het de inhoudelijke basis voor een aanbesteding. Het maakt dat de gemeente een product in de markt zet, waarvoor de kaders in en met de stad zijn ontwikkeld. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2022.