De Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning moeten bieden: gratis, levensbreed, onafhankelijk en in het belang van de cliënt.

De regering koos ervoor de verplichting voor gemeenten de cliëntondersteuning voor alle cliënten (van alle leeftijden en over alle levensdomeinen) in één wet te regelen: de nieuwe Wmo. De cliëntondersteuning voor Jeugd (en gezin) is dus ook in de Wmo 2015 geregeld en niet in de Jeugdwet.