De transformatie in 2015 had als doel om betere en adequate hulp en ondersteuning te bieden aan inwoners. Hun leefwereld, draagkracht, ervaring en behoeften staan hierbij centraal. Hiervoor is het belangrijk te weten wat zij willen, zelf kunnen en nodig hebben, en wat ze van de huidige ondersteuning en hulp vinden en waar zij verbeterkansen zien.

De Jeugdwet geeft verplichte kwaliteitseisen voor jeugdhulpaanbieders en jeugdprofessionals. Gemeenten werken met outcome-indicatore, en halen cliëntervaringen op: dit geldt ook voor de Wmo.