De uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) geven een beeld van de door cliënten ervaren kwaliteit van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo2015 en de Jeugdwet.

Vanwege het coronavirus kunnen gemeenten dit jaar tegen (praktische) dilemma’s aanlopen bij de uitvoering van het CEO. Het ministerie van VWS biedt daarom enige flexibiliteit in het aanleveren van de gegevens. Hieronder leest u er meer over.

 • Gemeenten die het CEO over 2019 al hebben uitgevoerd of daar nog mee bezig zijn, maar voor wie de aanlevering van de resultaten uiterlijk 1 juli niet haalbaar is, zullen in ieder geval de gelegenheid krijgen om de resultaten ook nog nadien aan te leveren.
   
 • Ten aanzien van gemeenten die nog geen CEO over 2019 hebben uitgevoerd en die daar door de coronacrisis (voorlopig) niet aan toe komen zal een flexibel beleid worden gehanteerd:
  • als het CEO over 2019 alsnog later dit jaar kan worden uitgevoerd zal er een mogelijkheid zijn om de resultaten t.z.t. aan te leveren (aanlevering ook na 1 juli 2020 mogelijk);
  • als het in het geheel niet mogelijk is om een CEO over 2019 uit te voeren, verzoeken wij u ter kennisgeving een bericht te sturen aan het ministerie van VWS.
    
 • Vanaf 2021 kunnen gemeenten het clientervaringsonderzoek Wm oop een andere manier vormgeven. Zij kunnen de huidige vragenlijst gebruiken of, binnen bepaalde kaders, voor een andere onderzoeksaanpak kiezen. Ook komt er voor alle gemeenten een nieuwe manier van rapporteren. 
  Lees verder voor meer informatie

De minister van VWS heeft in april alle colleges van B en W een brief gestuurd over het uitvoeren van het CEO Wmo:

Het ministerie van VWS moedigt gemeenten aan het cliëntervaringsonderzoek (CEO) ook in 2020 uit te voeren, maar heeft er begrip voor als dat vanwege de coronacrisis niet voor de reguliere deadline van 1 juli lukt.

Gemeenten die het CEO Wmo al hebben afgerond, kunnen de resultaten aanleveren via https://aanleveringwmo.nl/. Gemeenten voor wie de aanlevering van de resultaten uiterlijk 1 juli niet haalbaar is, zullen de gelegenheid krijgen om ook later in het jaar hun resultaten aan te leveren.

Ten aanzien van gemeenten die nog geen CEO Wmo hebben uitgevoerd en die daar door de coronacrisis (voorlopig) niet aan toe komen, zal een flexibel beleid worden gehanteerd:

 • indien het CEO alsnog later dit jaar kan worden uitgevoerd, zal er een mogelijkheid zijn om de resultaten t.z.t. aan te leveren; * indien het in het geheel niet mogelijk blijkt om een CEO Wmo uit te voeren, graag een bericht (ter kennisgeving) aan het ministerie van VWS.

Door de aanlevermodule tot het einde van het jaar open te laten staan, biedt het ministerie gemeenten de kans het onderzoek later dit jaar alsnog af te ronden, mocht de situatie zich zo ontwikkelen dat dit haalbaar is. Het ministerie benadrukt dat vanwege de coronacrisis weliswaar een flexibel beleid wordt gehanteerd, maar dat dit niet is bedoeld om nu al te besluiten dit jaar in het geheel geen CEO uit te voeren. Het wordt dan ook op prijs gesteld als u de komende periode nog bekijkt of het haalbaar is het CEO alsnog op een later moment uit te voeren.

De vaste vragenlijst en instructie blijft in 2020 hetzelfde als voorgaande jaren. Hieronder vindt u de vragenlijsten en instructies voor de uitvoering van het CEO Wmo:

Het flexibele beleid dat hierboven en in de brief van het ministerie van VWS wordt beschreven ten aanzien van het CEO Wmo, geldt ook voor het CEO Jeugd.

Het cliëntervaringsonderzoek Jeugd is ook in 2020 vormvrij. U kunt voor de modelvragenlijst kiezen, maar ook andere instrumenten gebruiken. Hieronder vindt u de modelvragenlijsten en overige informatie voor de uitvoering van het CEO Jeugd: 

U kunt de resultaten van het CEO Jeugd direct via e-mail aanleveren bij het ministerie van VWS:

 • Als u gebruikt maakt van de modelvragenlijst, kunt u de resultaten sturen naar pilot.CEOjeugd@minvws.nl.
 • Als u een eigen opzet hanteert voor het CEO Jeugd, kunt u de resultaten sturen naar CEOjeugd@minvws.nl.

Over de cliëntervaringsonderzoeken jeugd die gemeenten sinds 2016 hebben uitgevoerd, zijn in opdracht van het ministerie van VWS landelijke rapportages opgesteld. Deze rapportages schetsen een beeld van het gebruik van de Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders (MCJO) en geven een indruk van de resultaten.

Meer informatie over de MCJO (2017)

In het project Modelvragenlijst Cliëntervaring Jongeren en Ouders (MCJO) deden tien pilotgemeenten/-regio’s ervaring op met het uitzetten van de modelvragenlijst voor het cliëntervaringsonderzoek. Dit project werd in 2017 afgerond. De ervaringen, resultaten en aanbevelingen van de pilot leest u in het eindrapport Van Meten naar Verbeteren van Stichting Alexander en het NJi (opgesteld in opdracht van de VNG).

Meer informatie