Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) wordt gevormd door negen partners: de Belastingdienst (BD), het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (inspectie SZW), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het Openbaar Ministerie (OM), gemeenten; vertegenwoordigd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en zorgverzekeraars; vertegenwoordigd door Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
 

Jaartal

2021

Afzender

Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)

Type

Overig type

Deze partners verstevigen door samen te werken hun individuele en gezamenlijke informatiepositie. Zo kunnen zij zorgfraude effectiever en efficiënter aanpakken.

Binnen het IKZ wordt expertise en informatie bij elkaar gebracht, waardoor zorgfraudesignalen vanuit verschillende invalshoeken kunnen worden belicht. Toezichthouders, opsporingsdiensten en fraudeteams van zorgverzekeraars beschikken zodoende eerder over een adequaat beeld van een potentiële fraudezaak. Het IKZ heeft twee taken:

1. Het delen en verrijken van fraudesignalen. Het IKZ dient hierin als platform en facilitator. De deling en verrijking wordt door de partners ten behoeve van de partners uitgevoerd.
2. Signaleren van trends en fenomenen in de onrechtmatige besteding van zorggelden.

De partners kijken binnen het IKZ niet alleen naar individuele fraudemeldingen maar signaleren ook trends en ontwikkelingen. Deze DPIA ziet toe op het signaalproces dat binnen het IKZ in het kader van de eerstgenoemde taak plaatsvindt en is van toepassing vanaf het moment dat een signaal geregistreerd is in het Verzamelpunt Zorgfraude (VPZF) tot het moment dat het signaal vanuit het VPZF gedeeld is met één of meerdere IKZ-partners. Deze DPIA dient hiervoor als algemene basis voor de IKZ-partners en kan worden aangevuld met DPIA’s of risicoanalyses door de IKZ-partners zelf.