Fraudepreventie Wmo/Jeugd

De Wmo 2015 en Jeugdwet hebben als doel dat de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plaats wordt gegeven en de middelen daaraan worden besteed. Dat vraagt om inzicht in de aard en omvang van fouten en fraude in Wmo2015 en Jeugdwet en om een aanpak in de gemeenten van fraudepreventie en handhaving. 

Advies en ondersteuning Fraudepreventie en handhaving Wmo/Jeugd

Heeft u vragen over fraudepreventie en handhaving in de Wmo 2015 en/of Jeugdwet? Of wilt u advies over de aanpak van fraudesignalen? Het Expertteam fraudepreventie staat voor u klaar voor (beleidsinhoudelijke) vragen. Krijgt u concrete signalen van fraude/onrechtmatig gebruik van voorzieningen. Dan kunt u terecht bij het Ondersteuningsteam Fraudesignalen (OTF).