25 januari

Bent u nieuw in de functie toezichthouder rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet, dan is deze training geschikt voor u. Tijdens de 4-daagse training maakt u kennis met de wettelijke kaders en oefent u met casuïstiek. Daarbij is er aandacht voor de in- en externe samenwerking bij het aanpakken van zorgfraude.