IKZ logo

Het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) helpt uw gemeente met het verrijken van signalen van een vermoeden van fraude in het zorgdomein. Op deze manier bent u in staat om krachtiger op te treden tegen malafide zorgaanbieders. Een aantal documenten geeft u inzicht in het reilen en zeilen van het IKZ en helpt u met het aansluiten op en het optimaal profiteren van het informatieknooppunt.

Naar verwachting treedt binnenkort de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg in werking. Onder deze wet wordt het IKZ een stichting met een wettelijk taak en bent u als gemeente bij wet aangesloten. Dat wil niet zeggen dat u tot die tijd niets kunt of hoeft te doen. Middels een juridische constructie kunt u nu al gebruikmaken van de bij het IKZ aanwezige informatie. Onderstaand vindt u een overzicht van documenten die u hierbij helpen.

Contactgegevens ter bevordering van samenwerking

In de lijst met contactgegevens kunt u zien welke afdelingen, van zorgkantoren, zich bezighouden met het onderzoek naar vermoedens van zorgfraude. Om het bestand met gegevens te downloaden dient u te zijn ingelogd op de VNG-site. Nog geen account? Dan kunt u dat hier snel aanmaken.

Factsheet

In de factsheet 'Aansluiten gemeenten op het IKZ' leest u in een notendop wie het IKZ is, wat het IKZ doet, wat het u op kan leveren en wat er van uw gemeente wordt verwacht.

Informatieprotocol

Het informatieprotocol is het fundament voor het delen van gegevens tussen de verschillende ketenpartners. In de toelichting op het protocol leest u hoe het een en ander juridisch is geborgd.

Handreiking

In de handreiking Handelingsperspectieven en samenwerking met IKZ-partners bij vermoedens van zorgfraude krijgt u bouwstenen om de aanpak van zorgfraude in uw gemeente effectief vorm te geven. Om de bouwstenen te downloaden dient u te zijn ingelogd op de VNG-site. Nog geen account? Dan kunt u dat hier snel aanmaken.

Memo Juridische grondslag

Dit memo betreft een nadere uitwerking van het informatieprotocol en de juridische borging van de gegevensdeling binnen het IKZ.

Signalen en de praktijk

In het ‘Informatiedocument IKZ voor gemeenten’ ziet u stap voor stap hoe we samen met u een signaal verrijken.

Brochure

In de brochure ‘Dit doet het IKZ’ krijgt u antwoord op deze vraag. U leest hierin wat het IKZ doet en aan de hand van voorbeelden krijgt u ook zicht op hoe het informatieknooppunt werkt.

Informatie Knooppunt Zorgfraude

Op de website van het Informatie Knooppunt Zorgfraude vindt u meer informatie.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen van de gemeentelijke experts van het IKZ? Neem dan contact op met VNG Naleving via naleving@vng.nl.