Het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) helpt uw gemeente door het verrijken van signalen van een vermoeden van fraude in het zorgdomein. Op deze manier bent u in staat om krachtiger op te treden tegen malafide zorgaanbieders. Een aantal documenten geeft u inzicht in het reilen en zeilen van het IKZ en helpt u met het aansluiten op en het optimaal profiteren van het informatieknooppunt.

IKZ in het kort

Door het stapelen van uw informatie met die van andere gemeenten en/of andere samenwerkingspartners van het IKZ krijgt u een completer beeld van wat er speelt bij de zorgaanbieder in onderzoek. Ook kunt u via het IKZ memo’s ontvangen over signalen vanuit andere gemeenten en/of andere samenwerkingspartners van het IKZ over vermoedens van zorgfraude bij aanbieders die vermoedelijk actief zijn in uw gemeente. Verder publiceert het IKZ onderzoeken waarmee trends, ontwikkelingen en fenomenen in de onrechtmatige besteding van zorggelden in kaart worden gebracht. 

Naar verwachting treedt in juli 2024 de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg in werking. Onder deze wet wordt het IKZ een stichting met een wettelijk taak en bent u als gemeente bij wet aangesloten. Dat wil niet zeggen dat u tot die tijd niets kunt of hoeft te doen. Door middel van een juridische constructie kunt u nu al gebruikmaken van de bij het IKZ aanwezige informatie. Onderstaand vindt u een overzicht van documenten die u hierbij helpen.

Contactgegevens ter bevordering van samenwerking

In de lijst met contactgegevens kunt u zien welke afdelingen, van zorgkantoren, zich bezighouden met het onderzoek naar vermoedens van zorgfraude.

Om het bestand met gegevens te downloaden dient u te zijn ingelogd op de VNG-site. Nog geen account? Dan kunt u dat hier snel aanmaken.

Publicatie Staatscourant

In de Staatscourant is gepubliceerd over de samenwerking IKZ en het delen van gegevens tussen de verschillende ketenpartners.

Handreiking

In de Handreiking handelingsperspectieven en samenwerking met IKZ-partners bij vermoedens van zorgfraude krijgt u bouwstenen om de aanpak van zorgfraude in uw gemeente effectief vorm te geven.

Om de bouwstenen te downloaden dient u te zijn ingelogd op de VNG-site. Nog geen account? Dan kunt u dat hier snel aanmaken.

Brochure

In de Brochure ‘Dit doet het IKZ’ krijgt u antwoord op deze vraag. U leest hierin wat het IKZ doet en aan de hand van voorbeelden krijgt u ook zicht op hoe het informatieknooppunt werkt.

Informatie Knooppunt Zorgfraude

Op de website van het Informatie Knooppunt Zorgfraude vindt u meer informatie.